KÖPE- & ANVÄNDARVILLKOR

Vänligen läs igenom dessa villkor innan ditt köp - vid köp försäkrar du att du läst och accepterat nedan:

Varumärket "Healerworker" med tillhörande webbplatser, program, utbildningar, medlemskap, produkter och tjänster ägs och drivs av Youphoria, en svensk enskild firma med registrerad adress på Rönngatan 22, 23333 Svedala. Organisationsnummer: 850713-4107. Kontakt sker via mejl: [email protected].

Begreppen ”Youphoria”, "Healerworker", "Healerworker Academy", ”oss”, ”vår/a", ”vi”, "jag", "tjänsteleverantören" eller motsvarande avser min enskilda firma. Termen ”du”, "dina", "användaren", "kunden", "klienten" eller motsvarande hänvisar till dig som användare eller kund av mina tjänster. Jag benämner samtliga utbildningar, webbkurser, meditationsprogram, coachningssessioner, tjänster och erbjudanden som "tjänsten" eller "tillgången".

Dessa köp- och användningsvillkor specificerar hur du får använda tjänsten. Jag förbehåller mig rätten att när som helst ändra dessa villkor och reserverar mig för eventuella felskrivningar samt förändringar i tjänsteutbudet. Genom att klicka på "Köp nu", "Köp", "Betala" eller en motsvarande fras på köpknappen eller genom att ange ditt betalkortnummer, samtycker du till att få tillgång till våra tjänster. Du godkänner härmed dessa Köp- och Användningsvillkor samt vår integritetspolicy och blir juridiskt bunden av dem, oavsett om du har läst dem eller inte. Om du inte accepterar någon del av dessa villkor, bör du inte använda våra tjänster.

KÖPEVILLKOR:
1. PRODUKT- OCH PRISINFORMATION

(a) Kursbeskrivningar: Varje kurs och medlemskap vi erbjuder presenteras med en grundläggande beskrivning på vår hemsida. Dessa beskrivningar är avsedda att ge en översikt över kursens/medlemskapets innehåll och mål.
 

(b) Prissättning: Priset för varje kurs och medlemskap anges tydligt vid köp. Alla priser är inklusive moms och eventuella andra tillämpliga skatter. Det finns inga dolda avgifter.

(c) Prenumerationsbetalningar: Om du väljer ett medlemskap med återkommande betalningar, kommer betalningarna att dras automatiskt från det konto som du angivit vid köpet, enligt det intervall (t.ex. månadsvis eller årligen) som specificeras vid köptillfället.

(d) Prisförändringar: Vi förbehåller oss rätten att justera priserna för våra kurser och medlemskap, men sådana ändringar kommer att meddelas i förväg via vår hemsida eller via e-post till registrerade användare.

(e) Erbjudanden och Rabatter: Eventuella erbjudanden och rabatter kommer att specificeras vid de tillfällen de är tillgängliga, inklusive hur man använder dem och under vilka villkor de gäller.

2. BETALNINGSVILLKOR

(a) Allmänt: Alla priser är angivna i svenska kronor (SEK) och är inklusive moms. Priserna specificeras per produkt, tjänst eller deltagare. Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar. Det angivna priset garanteras när bokningsavgiften/betalningen har mottagits. Vi reserverar oss också mot felskrivningar på hemsidan, i sociala medier och andra kanaler.

(b) Betalningsmetoder: Betalningar för våra kurser, medlemskap och tjänster kan göras via Stripe eller Klarna. I undantagsfall kan betalning också ske mot faktura.

(c) Om Stripe: Stripe hanterar säkert alla betalningstransaktioner. Känslig information om din betalning krypteras automatiskt och skickas mellan din dator och Stripes servrar. För mer information om Stripes säkerhetsåtgärder, besök deras hemsida.

(d) Om Klarna: Vi erbjuder Klarna som ett betalningsalternativ för en del av våra utbildningar/tjänster. Där kan du välja att betala direkt, senare eller dela upp din betalning. I samband med att kassan laddas kan personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation komma att delas med Klarna för att hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

(e) Delbetalningar: Vi erbjuder möjlighet till delbetalning genom både Klarna och Stripe.

(i) Via Klarna kan du välja att dela upp din betalning. Detaljer och villkor för Klarnas delbetalning specificeras i Klarnas egna användarvillkor.

(ii) Via Stripe erbjuder vi också möjligheten till delbetalning. Mer information om Stripes delbetalningsalternativ och tillhörande villkor finns tillgängliga under betalningsprocessen eller på Stripes webbplats.

Genom att tillhandahålla dessa alternativ strävar vi efter att göra våra tjänster mer tillgängliga och anpassningsbara till dina betalningspreferenser.

(f) Försenad Betalning: Vid utebliven eller försenad betalning förbehåller vi oss rätten att pausa tillgången till köpta produkter eller tjänster tills full betalning har erlagts.

(g) Ändringar i Betalningsvillkor: Vi förbehåller oss rätten att ändra betalningsvillkoren. Eventuella ändringar kommer att meddelas i god tid och gälla från och med det datum som anges i meddelandet.

(g) Specifika villkor för enskilda tjänster och produkter: För detaljerade villkor som är unika för varje enskild kurs, medlemskap eller tjänst, vänligen se avsnitten 8, 9 och 10 längre ner på denna sida. Dessa specifika villkor kompletterar de allmänna betalningsvillkoren och ger ytterligare information om vad du som kund kan förvänta dig samt eventuella unika krav eller förfaranden som är associerade med den specifika produkten eller tjänsten.

3. ÅNGERRÄT OCH ÅTERBETALNING​

(a) Ångerrättens begränsningar: Ångerrätten gäller inte för digitala kurser, medlemskap eller nedladdningsbara produkter eftersom de anses vara direktkonsumtion och levereras omedelbart. Dessa produkter omfattas inte av distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Genom att godkänna köpevillkoren vid köpet bekräftar du att du har läst och förstått dessa villkor och att du inte har någon ångerrätt för dessa typer av produkter.

(b) Ångerrätt för fysiska kurser/tjänster: För fysiska kurser eller tjänster där ångerrätten är tillämplig, gäller en ångerfrist på 14 dagar från avtalets ingående, förutsatt att tjänsten inte påbörjats.

(c) Meddelande om ångerrätt: Om du vill utnyttja din ångerrätt, måste du meddela detta via e-post till [email protected] innan ångerfristen löper ut. Ange tydligt i mejlet att du vill utnyttja din ångerrätt.

(d) Återbetalning vid ångerrätt: Om du utövar din ångerrätt inom den angivna tiden och förutsatt att tjänsten inte påbörjats, återbetalas hela summan för den fysiska kursen eller tjänsten inom 30 dagar från det att vi mottagit ditt meddelande.

(e) Information för återbetalning: För att genomföra en återbetalning behöver vi ta emot dina bankuppgifter på ett säkert sätt. Detta ska göras i enlighet med våra säkerhetsrutiner för att skydda din finansiella information.

(f) Undantag från återbetalning: Om tjänsten har påbörjats inom ångerfristen med ditt samtycke, förbehåller vi oss rätten att fakturera dig för den delen av tjänsten som tillhandahållits fram till det att du meddelar oss om att du vill utöverka ångerrätten.

(g) Behandling av återbetalningar: Återbetalningar utförs med samma betalningsmedel som du använde vid den ursprungliga transaktionen, såvida inte du uttryckligen har godkänt en annan metod. Inga extra avgifter kommer att tas ut för återbetalningen.

(h) Försent meddelande: Om du missar att meddela oss om din ångerrätt inom 14-dagarsperioden, förfaller möjligheten till ångerrätt och återbetalning.

(i) Kontaktuppgifter för ångerrätt: För ytterligare information om ångerrätt och processen för återbetalning, vänligen kontakta Angelica på [email protected]

(j) Ingen återbetalning vid överträdelse av användarvillkoren: Om tillgången till en kurs eller ett medlemskap avslutas på grund av användarens överträdelse av användarvillkoren, är ingen återbetalning skyldig.

4. TILLGÅNG TILL KÖPTA KURSER, MEDLEMSKAP & TJÄNSTER​

(a) Åtkomstperiod: Tillgången till köpta kurser och medlemskap är specificerad på respektive produktsida och varierar beroende på produkt eller tjänst. Tillgången är aktiv under den period som anges vid köpet eller så länge medlemskapet är aktivt.

(b) Omedelbar tillgång: För digitala kurser och nedladdningsbara produkter, ges tillgången omedelbart efter att betalningen har verifierats.

(c) Tillgång till uppdateringar: Om kursen, medlemskapet eller tjänsten inkluderar uppdateringar, kommer dessa att tillhandahållas automatiskt under den period tillgången är garanterad. Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera kursmaterial och innehåll samt att ändra omfattningen och frekvensen av sådana uppdateringar utan föregående meddelande.

(d) Tekniska krav: Användaren ansvarar för att ha den nödvändiga tekniska utrustningen och en internetuppkoppling som krävs för att få tillgång till de digitala kurserna eller medlemskapen.

(e) Användarkonto: För att få tillgång till köpta kurser eller medlemskap kan det krävas att du skapar ett användarkonto. Det är ditt ansvar att hålla ditt inloggningsnamn och lösenord konfidentiellt.

(f) Begränsning av användning: Tillgången till kurser och medlemskap är endast för personligt och icke-kommersiellt bruk. Det är inte tillåtet att dela, sälja, överföra, eller på annat sätt distribuera kursmaterial eller medlemskapsinnehåll till tredje part.

(g) Nedladdningsbara material: För kurser som inkluderar nedladdningsbart material, är detta material avsett för köparens personliga bruk och får inte distribueras vidare.

(h) Avbrott i tillgång: Vi reserverar oss för eventuella avbrott i tillgången på grund av tekniskt underhåll eller uppdateringar. Vi strävar efter att minimera dessa avbrott och att informera om planerade underhåll.

(i) Upphörande av Tillgång: Vi förbehåller oss rätten att avsluta tillgången till en kurs eller ett medlemskap om användaren bryter mot användarvillkoren.

(j) Support: Om du har problem med tillgång till en kurs eller medlemskap, vänligen kontakta vår support på [email protected] för hjälp.

(k) Överlåtelseförbud: Det är strikt förbjudet att överlåta, sälja eller överföra din tillgång till köpta kurser och medlemskap till en annan person. Eventuella försök till överlåtelse kan resultera i omedelbar uppsägning av din tillgång.

(l) Återbetalningspolicy vid överträdelse av användarvillkor: Återbetalning vid avstängning på grund av brott mot användarvillkoren regleras av vår återbetalningspolicy, vilken detaljerat beskrivs i avsnitt 3 om ångerrätt och återbetalning. Vi påminner om att inga återbetalningar utförs om tillgången till en kurs eller ett medlemskap avslutas på grund av sådana överträdelser.

5. ALLMÄN AVBOKNINGSPOLICY​

Denna avbokningspolicy gäller för alla våra live kurser, workshops och väglednings-/coachingssamtal. Vi förstår att oförutsedda händelser ibland kan kräva att du måste ändra dina planer, och vi har utformat vår policy för att vara så rättvis och flexibel som möjligt, samtidigt som vi skyddar våra resurser och möjlighet att erbjuda högkvalitativa tjänster.

(a) Tidsfrist för avbokning: Specifika avbokningstider för varje tjänst och produkt finns angivna under respektive tjänsters villkor och måste följas för att vara berättigad till full återbetalning.

(b) Så här avbokar du: Kontakta oss via e-post på info@angelicaweston för att avboka. Ange ditt namn och detaljerna kring din avbokning.

(c) Återbetalning: Full återbetalning kommer att göras om avbokningen sker inom tidsfristen. Detaljer om återbetalningstider och -metoder finns angivna för varje enskild tjänst.

(d) Sen avbokning eller utebliven närvaro: Inga återbetalningar görs om du missar att avboka i tid eller om du inte dyker upp.

(e) Undantag och oförutsedda omständigheter: Vi kommer att hantera dessa fall på ett individuellt sätt.

(f) Avbokning från vår sida: Om vi måste avboka kommer du att erbjudas full återbetalning eller ombokning.

(g) Ändringar i bokningar: Kontakta oss för att ändra en bokning. Eventuella avgifter eller villkor specificeras då.

6. ÄNDRINGAR AV KÖPVILLKOR

(a) Rätt till ändringar: Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa köpevillkor.

(b) Tillgänglighet av senaste versionen: Den senaste versionen av köpevillkoren kommer alltid att vara tillgänglig på vår hemsida.

(c) Ikraftträdande av ändringar: Ändringar i köpevillkoren träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på hemsidan.

(d) Accepterande av ändrade villkor: Genom att fortsätta att använda hemsidan efter att ändringar har gjorts, accepterar du att vara bunden av de reviderade villkoren.

7. KONTAKT OCH KUNDSERVICE​ 

(a) Kundsupport via E-post: Vid frågor eller funderingar angående köpvillkor, produkter eller annan service, är du välkommen att kontakta vår kundtjänst via e-post på [email protected]. Vi strävar efter att svara på alla förfrågningar inom 48 timmar under våra normala arbetstider.

(b) Återkoppling på förfrågningar: Vi värdesätter varje kunds upplevelse och ser till att alla förfrågningar hanteras professionellt och effektivt.

(c) Feedback: Vi uppskattar feedback och ser den som en chans att förbättra vår service. Om du har några förslag eller kommentarer, tveka inte att låta oss veta.

8. SÄRSKILDA VILLKOR UBTILDNINGEN CERTIFIERAD KRISTALLHEALER​ ​

(a) Kursavgifter och Betalning: Kursavgiften inkluderar fullständig tillgång till alla lektioner, videos, audioinspelningar, digitala arbetsböcker och ytterligare kursmaterial. Kristaller ingår inte i kurspriset och kan antingen köpas separat eller deltagaren kan använda egna kristaller.

Betalningar kan genomföras med Klarna, Stripe, Swish, eller i vissa undantag genom faktura. Oavsett betalningsmetod – utom vid faktura – får du omedelbar tillgång till kursen efter genomfört köp. För betalningar som sker genom faktura sker tillgången till kursen först när betalningen registrerats på vårt konto.

För deltagare som önskar delbetalning erbjuds följande alternativ:

  • Klarna: Välj en betalningsplan som passar dig med alternativ på 3, 6, 12, 24 eller 36 månader. Observera att Klarnas egna villkor och avgifter gäller.
  • Stripe Autodragning: Välj att dela upp betalningen på 6 eller 12 månader med automatiska månadsdragningar från ditt kort.

(b) Tillgång till Kursmaterial: Som deltagare i utbildningen Certifierad Kristallhealer erhåller du livstids tillgång till kursmaterial genom vår utbildningsplattform Kajabi, med personliga inloggningsuppgifter. Du får omedelbar tillgång till alla digitala arbetsböcker, mallar, stenciler, videolektioner, ljudinspelningar och övrigt kursmaterial som är nuvarande vid köptillfället. Dessutom ingår framtida uppdateringar och uppgraderingar av kursinnehållet, förutsatt att kursen fortsätter att erbjudas.

Skulle kursen upphöra att erbjudas kommer vi att tillhandahålla en möjlighet att ladda ned videolektionerna, vilket ger dig möjlighet att behålla materialet för personlig användning på obestämd tid. Detta säkerställer att du har tillgång till kursinnehållet livet ut, oavsett framtida omständigheter. Skulle det bli aktuellt med en nedläggning av kursen, förbinder vi oss att informera deltagarna i god tid och ge dem möjlighet att ladda ned och spara allt kursmaterial, för att säkerställa att de har möjlighet att behålla och använda innehållet på lång sikt.

(c) Användning av Kursmaterial: Allt kursmaterial är skyddat enligt upphovsrättslagen och är endast avsett för personligt bruk av den registrerade kursdeltagaren.

Det är inte tillåtet att sälja, distribuera, kopiera, modifiera eller på annat sätt återanvända kursmaterialet i kommersiellt syfte eller för andra ändamål än de som avses i utbildningen. Olovlig användning av kursmaterialet, inklusive men inte begränsat till obehörig kopiering, distribution, eller annan spridning, kan leda till rättsliga åtgärder för att skydda vår intellektuella egendom och säkerställa kursens exklusivitet.

Efter avslutad utbildning har kursdeltagaren rätt att använda materialet i sin egen praktik, men får inte överföra denna rätt eller tillåta andra att använda materialet utan skriftligt tillstånd från utbildningsanordnaren.

(d) Överlåtelse av Kursen: Kursen Certifierad Kristallhealer är strikt personlig och får inte överlåtas, säljas, eller på annat sätt delas med andra individer. Användarlicensen för kursmaterialet är endast giltig för den registrerade deltagaren och kan inte överföras till en annan person under några omständigheter. Detta innebär att endast den person som registrerat sig och betalat för kursen har rätt att tillgodogöra sig kursmaterialet och erhålla de tjänster som ingår i kursavgiften.

Varje försök till överlåtelse eller obehörig delning av kursmaterialet betraktas som ett avtalsbrott och kan medföra juridiska konsekvenser. Vi förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder för att skydda vår intellektuella egendom och upprätthålla utbildningens integritet. Vid brott mot dessa villkor förbehåller vi oss rätten att omedelbart inaktivera den berörda användarens tillgång till kursmaterial och tjänster utan föregående varning eller återbetalning.

(e) Certifiering och Coaching: Inkluderat i kurspriset är ett personligt certifierings- och coaching samtal, som sker när du har genomfört kursen.

(f) Misslyckad Betalning: Vid misslyckad betalning via Stripe kommer försök att dras igen vid upprepade tillfällen upp till 10 dagar efter första dragningen. Misslyckas dessa försök utfärdas en faktura på det resterande beloppet som måste betalas omedelbart. Om fakturan inte regleras i tid skickas ärendet vidare till inkasso.

(g) Avbokning & Ångerrätt: Vid köp av utbildningen Certifierad Kristallhealer erhåller deltagaren omedelbar tillgång till kursens digitala material, vilket inkluderar nedladdningsbara filer och interaktivt innehåll. På grund av karaktären av digitalt kursmaterial och den omedelbara tillgången efter köp tillämpas särskilda regler för avbokning och ångerrätt.

I enlighet med lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har konsumenter normalt en rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det att avtalet ingåtts. Detta förutsätter dock att tjänsten inte påbörjats. Vid försäljning av digitalt innehåll, såsom den här utbildningen, där tillgången sker direkt och materialet är av nedladdningsbar natur, gäller inte ångerrätten då dessa produkter anses som direktkonsumtion.

Detta innebär att när köpet av utbildningen Certifierad Kristallhealer genomförs, och deltagaren får tillgång till kursmaterial som kan laddas ner omedelbart, anses tjänsten påbörjad och fullbordad, vilket gör att den inte omfattas av ångerrätten.

Deltagarens godkännande av dessa villkor sker i samband med köpet, vilket bekräftar att de är införstådda med och accepterar de specifika villkoren för avbokning och ångerrätt. Därför uppmanas deltagaren att noga överväga sitt köp innan betalning, då återbetalning inte kan erbjudas efter det att tillgång till kursmaterialet beviljats.

Vi uppmanar kunder att kontakta oss på [email protected] om det finns några frågor eller funderingar kring kursen innan köp för att säkerställa att kursen uppfyller deras förväntningar och behov.

(h) Rabatter och Kampanjer: Deltagare som tidigare köpt kursen "Introduktion till kristaller" kan dra av kostnaden för denna från priset på utbildningen till Certifierad Kristallhealer. Detta görs genom att använda en specifik kod som finns tillgänglig i kursportalen för "Introduktion till kristaller". Notera att detta måste göras vid köptillfället och kan inte genomföras i efterhand. Rabatter och kampanjer kan ej kombineras.

(i) Copyright: Allt kursmaterial som tillhandahålls i samband med utbildningen Certifierad Kristallhealer, inklusive men inte begränsat till, digitala arbetsböcker, mallar, stenciler, videolektioner, ljudinspelningar, övningar och tekniker, är skyddade av upphovsrättslagen och är enbart för personligt bruk av den registrerade kursdeltagaren. Dessa material får inte kopieras, modifieras, distribueras, säljas eller på annat sätt användas i kommersiellt syfte utan uttryckligt skriftligt medgivande från kursledaren eller ägaren av upphovsrätten.

Deltagare får använda dessa material i sin egen verksamhet som stöd i deras arbete med kristallhealing, men de får inte sälja eller på annat sätt överlåta material till tredje part. Vidare får materialen inte redigeras och sedan säljas eller distribueras. Varje överträdelse av dessa copyright-villkor kan leda till rättsliga åtgärder samt upphörande av tillgång till kursen och dess resurser.

Det är deltagarens ansvar att respektera dessa rättigheter och att använda kursmaterialen på ett sätt som överensstämmer med dessa villkor.

9. SÄRSKILDA VILLKOR YOUPHORIA SISTERHOOD​ ​

(a) Medlemsavgifter och Betalning: Kursavgiften inkluderar fullständig tillgång till hela kursbiblioteket, livecirklar, ritualer, meditationer, digitala arbetsböcker och ytterligare kursmaterial.

Medlemskap i Youphoria Sisterhood kan betalas månadsvis eller årsvis via betal- eller kreditkort genom betaltjänsten Stripe.

  • Månadsmedlem utan bindningstid: Medlemsavgiften dras automatiskt på samma datum månadsvis, såvida det inte sagts upp senast 24h innan nästa betalning.
  • Årsmedlem som betalar månadsvis (bindningstid 12 månader): Medlemsavgiften dras automatiskt på samma datum månadsvis, såvida det inte sagts upp senast 24h innan nästa betalning, efter 12 månaders bindningstid.

Om din betalning uteblir t.ex. för att summan inte kunde dras från ditt betalkort görs ett antal försök sedan avslutas ditt medlemskap automatiskt. Skulle det hända kommer en faktura på återstående månader att sändas till dig.

Årsmedlem som betalar årsvis: Medlemskapet förnyas automatiskt på samma datum årsvis, såvida det inte sagts upp senast 24h innan förnyelse. ​

(b) Tillgång till Kursmaterial: Medlemmar får omedelbar tillgång till alla digitala kurser och material som ingår i Youphoria Sisterhood så länge medlemskapet är aktivt. Guldmedlemmar som har köpt livstidstillgång behåller sin tillgång till materialet utan begränsad tid.

Skulle medlemskapet upphöra att erbjudas kommer vi att tillhandahålla en möjlighet att ladda ned videolektionerna, vilket ger dig med livstids tillgång möjlighet att behålla materialet för personlig användning på obestämd tid. Detta säkerställer att du har tillgång till materialet livet ut, oavsett framtida omständigheter. Skulle det bli aktuellt med en nedläggning av medlemskapet, förbinder vi oss att informera deltagarna i god tid och ge dem möjlighet att ladda ned och spara allt kursmaterial, för att säkerställa att de har möjlighet att behålla och använda innehållet på lång sikt.

(c) Användning av Kursmaterial: Medlemmar får använda kursmaterialen för personligt och icke-kommersiellt bruk. Allt kursmaterial är skyddat enligt upphovsrättslagen och är endast avsett för personligt bruk av den registrerade medlemmen.

Det är inte tillåtet att sälja, distribuera, kopiera, modifiera eller på annat sätt återanvända kursmaterialet i kommersiellt syfte eller för andra ändamål än de som avses i utbildningen. Olovlig användning av kursmaterialet, inklusive men inte begränsat till obehörig kopiering, distribution, eller annan spridning, kan leda till rättsliga åtgärder för att skydda vår intellektuella egendom och säkerställa medlemskapets exklusivitet.

(d) Överlåtelse av Medlemskapet: Medlemskap i Youphoria Sisterhood är personligt och får inte överlåtas, säljas, eller på annat sätt delas med andra individer. Användarlicensen för kursmaterialet är endast giltig för den registrerade medlemmen och kan inte överföras till en annan person under några omständigheter. Detta innebär att endast den person som registrerat sig och betalat för medlemskapet har rätt att tillgodogöra sig kursmaterialet och erhålla de tjänster som ingår i medlemsavgiften.

Varje försök till överlåtelse eller obehörig delning av kursmaterialet betraktas som ett avtalsbrott och kan medföra juridiska konsekvenser. Vi förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder för att skydda vår intellektuella egendom och upprätthålla utbildningens integritet. Vid brott mot dessa villkor förbehåller vi oss rätten att omedelbart inaktivera den berörda användarens tillgång till kursmaterial och tjänster utan föregående varning eller återbetalning.

(e) Avsluta Medlemskapet: För att avsluta medlemskapet, måste medlemmen säga upp det minst 24 timmar innan nästa betalningsperiod efter bindningstiden upphört. Uppsägning kan göras via medlemsportalens inställningar eller genom att kontakta supporten via [email protected].

Vänligen notera att bearbetning av uppsägningar hanteras under normala kontorstider, och det kan ta upp till X arbetsdagar för supporten att behandla din förfrågan. För att undvika extra kostnader rekommenderar vi därför att du initierar uppsägningen i god tid innan 24-timmarsfristen.

Obs! När du avslutar ditt medlemskap förlorar du automatiskt tillgång till alla upplåsta bonusar du fått genom medlemskapet, så som "Introduktionskursen till Kristaller" och Personliga Vägledningssamtal som inte nyttjats.

  • För dig som är årsmedlem och betalar månadsvis: Du förbinder dig till 12 månader som årsmedlem men betalar ditt medlemskap månadsvis. Efter dina 12 månader fortsätter medlemskapet månadsvis utan bindningstid tills du själv säger upp medlemskapet i dina inställningar eller genom att mejla mig på [email protected]. Medlemsavgiften dras automatiskt på samma datum månadsvis, såvida det inte sagts upp senast 24h innan förnyelse. Ditt medlemskap måste avslutas minst 24 timmar innan nästa betalningsperiod för att du inte ska bli fakturerad för en ny månad.
  • För dig som är månadsmedlem utan bindningstid: Ditt medlemskap måste avslutas minst 24 timmar innan nästa betalningsperiod för att du inte ska bli fakturerad för en ny månad. Detta gäller även om du haft ditt medlemskap pausat under 3 månader. Om inte medlemskapet avslutas 24h innan din pausade period går ut, återaktiveras automatiskt medlemskapet vid nästa påbörjade medlemsmånad. Dras din betalning exempelvis den 20:e i varje månad, behöver du avsluta ditt medlemskap den 19:e. Annars har du påbörjat en ny period och ditt medlemskap avslutas nästföljande månad. Påbörjade medlemsmånader krediteras ej. Medlemsavgiften dras automatiskt på samma datum månadsvis, såvida det inte sagts upp senast 24h innan förnyelse. Efter uppsägning har du tillgång till allt material till slutet på din betalningsperiod.
  • För dig som är årsmedlem och betalar per år: Ditt medlemskap måste avslutas minst 24 timmar innan nästa betalningsperiod för att du inte automatiskt ska bli fakturerad för ett nytt år. Dras din betalning exempelvis den 20:e Januari varje år, behöver du avsluta ditt medlemskap den 19:e Januari. Annars har du påbörjat en ny period och ditt medlemskap avslutas nästa år. Påbörjade medlemsperioder krediteras ej. Medlemskapet förnyas automatiskt på samma datum årsvis, såvida det inte sagts upp senast 24h innan förnyelse. Efter uppsägning har du tillgång till allt material till slutet på din betalningsperiod. Återstående månader på ett årsmedlemskap återbetalas ej även om man säger upp medlemskapet tidigare än de 12 månader man betalt för.

(f) Misslyckad Betalning: Om en betalning misslyckas, till exempel om ett betalkort inte går igenom, kommer ett antal försök att göras för att genomföra betalningen. Om dessa försök misslyckas kommer medlemskapet automatiskt att avslutas och en faktura för återstående månader kan komma att sändas ut till medlemmen.

(g) Avbokning & Ångerrätt: Eftersom medlemmar får omedelbar tillgång till hela kursbiblioteket med digitala material, vilket inkluderar nedladdningsbara filer och interaktivt innehåll. På grund av karaktären av digitalt kursmaterial och den omedelbara tillgången efter köp tillämpas särskilda regler för avbokning och ångerrätt.

I enlighet med lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har konsumenter normalt en rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det att avtalet ingåtts. Detta förutsätter dock att tjänsten inte påbörjats. Vid försäljning av digitalt innehåll, såsom det här medlemskapet, där tillgången sker direkt och materialet är av nedladdningsbar natur, gäller inte ångerrätten då dessa produkter anses som direktkonsumtion.

Detta innebär att när köpet av medlemskapet till Youphoria Sisterhood genomförs, och deltagaren får tillgång till kursmaterial som kan laddas ner omedelbart, anses tjänsten påbörjad och fullbordad, vilket gör att den inte omfattas av ångerrätten.

Medlemmena godkännande av dessa villkor sker i samband med köpet, vilket bekräftar att de är införstådda med och accepterar de specifika villkoren för avbokning och ångerrätt. Därför uppmanas medlemmen att noga överväga sitt köp innan betalning, då återbetalning inte kan erbjudas efter det att tillgång till kursmaterialet beviljats.

Vi uppmanar kunder att kontakta oss om det finns några frågor eller funderingar kring kursen innan köp för att säkerställa att kursen uppfyller deras förväntningar och behov.

(h) Rabatter och Kampanjer: Eventuella rabatter eller kampanjerbjudanden är giltiga under den angivna tidsperioden och kan inte kombineras med andra erbjudanden eller tillämpas retroaktivt på tidigare köp.

(i) Tillgång till Uppdateringar: Som medlem i Youphoria Sisterhood har du tillgång till ett omfattande kursbibliotek fyllt med kurser, material, meditationer och mer. Uppdateringar och nytt innehåll tillhandahålls periodvis och läggs till i medlemsportalen för att berika din upplevelse. Dessa uppdateringar görs tillgängliga för dig utan extra kostnad som en del av ditt medlemskap. Vi förbehåller oss rätten att bestämma tidpunkten för dessa uppdateringar och att utan förvarning ändra eller förnya innehållet i medlemsportalen för att säkerställa att erbjudandet förblir aktuellt och relevant.

(j) Copyright: Allt kursinnehåll som tillhandahålls av Youphoria Sisterhood inom ramen för medlemskapet – inkluderande, men inte begränsat till, kurser, ritualer, övningar, meditationer, digitala arbetsböcker, mönster, mallar, videoinstruktioner, ljudfiler, övningsmetoder och tekniker – är skyddat enligt upphovsrättslagstiftningen och är avsett enbart för det personliga bruket av medlemmarna. Dessa material får inte dupliceras, ändras, distribueras, säljas eller annars utnyttjas för kommersiella ändamål utan föregående skriftligt tillstånd från Youphoria eller upphovsrättsinnehavaren.

Medlemmar har rätt att använda dessa material i sitt eget utövande och för sin personliga och själsliga utveckling, men det är inte tillåtet att sälja, undervisa eller på annat sätt överföra materialet till tredje part. Vidare är det inte tillåtet att ändra materialen och sedan sälja eller distribuera dem. Varje brott mot dessa upphovsrättsliga villkor kan resultera i rättsliga åtgärder samt avstängning från medlemskapet och dess material.

Det är medlemmens ansvar att respektera dessa rättigheter och att använda kursmaterialen i enlighet med dessa bestämmelser.

ANVÄNDARVILLKOR

Tjänsterna jag tillhandahåller är personliga och avsedda endast för dig som användare. Allt kursmaterial, inklusive men inte begränsat till text, grafik, logotyper, bilder, kursinnehåll och all övrig design är min egendom eller ägs av tredje part som gett mig rättigheter till användning och skyddas av gällande upphovsrättslagar och andra lagar om immateriella rättigheter.

Innehållet som du får tillgång till genom mina tjänster är exklusivt licensierat till Healerworker/Youphoria och får inte reproduceras, distribueras, överföras, visas, publiceras eller sändas utan mitt förhands skriftliga medgivande, förutom i enlighet med de användarvillkor som du godkänner.

All användning av material och innehåll som tillhandahålls genom mina tjänster, utöver det personliga och icke-kommersiella, är strikt förbjudet utan uttryckligt medgivande från mig. Detta säkerställer att kvaliteten och integriteten i det material jag erbjuder bevaras och respekteras.

1. COPYRIGHT​​ ​

(a) Upphovsrättens Omfattning: Allt innehåll och alla material som tillhandahålls via tjänsten är skyddade av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Dessa rättigheter innehas av tjänsteleverantören eller dess licensgivare och skyddar mot obehörig kopiering och användning av tjänstens material.

(b) Tillåten Användning: Din användning av materialet är begränsad till de rättigheter som uttryckligen beviljats i denna licens. Varje användning utöver dessa rättigheter kräver förhands tillstånd från tjänsteleverantören.

(c) Förfrågningar om Användning: Om du önskar använda materialet på ett sätt som inte täcks av licensen, måste du begära och erhålla skriftligt godkännande från tjänsteleverantören.

(d) Kränkning av Upphovsrätt: Upphovsrättsintrång kommer att hanteras med allvar och kan leda till rättsliga konsekvenser, inklusive krav på skadestånd och straffrättsliga åtgärder.

(e) Rapportering av Intrång: Om du misstänker att något innehåll på tjänsten kränker någons upphovsrätt, bör du omedelbart kontakta tjänsteleverantören med detaljerad information om din observation.

2. LICENS OCH ÄGANDERÄTT​​ ​

(a) Personlig licens: Du som användare beviljas en licens att använda tjänsten, vilket ger dig rätten att använda tjänstens material i enlighet med villkoren i avtalet. Denna licens är strikt personlig och får inte överlåtas eller ges bort till någon annan.

(b) Icke-överlåtbar: Licensen är personbunden och kan inte överlåtas eller säljas. Den är knuten till dig som licensinnehavare och får inte delas med andra.

(c) Användning inom egen verksamhet: Du har rätt att använda materialet för dina egna personliga ändamål inom ramen för din verksamhet, inklusive kopiering och användning av exempelvis energiläsningsstenciler för personlig dokumentation och bruk. Materialet får dock inte säljas vidare eller användas i något kommersiellt syfte som innebär försäljning av materialet eller innehållet som sådant.

(d) Äganderätt: Äganderätten till samtliga material och innehåll som tillhandahålls genom tjänsten ligger kvar hos Healerworker Academy. Du erkänner att trots din användning av materialet enligt den beviljade licensen, behåller Healerworker Academy fulla äganderätter och immateriella rättigheter till materialet.

3. ANVÄNDNING OCH BEGRÄNSNINGAR​​ ​

(a) Korrekt användning: Du åtar dig att använda tjänsten på ett lagligt och ansvarsfullt sätt, i enlighet med tillämpliga lagar och dessa användarvillkor.

(b) Begränsningar: Materialet som tillhandahålls genom tjänsten är avsett enbart för ditt personliga och icke-kommersiella bruk. Du får inte kopiera, distribuera, sälja, hyra ut, leasa, överlåta, ändra, använda eller på något sätt exploatera materialet för kommersiella ändamål. Du är vidare förhindrad att modifiera, distribuera, sälja, reproducera, återskapa, offentliggöra, licensiera, skapa härledda verk från, överföra, eller på annat sätt exploatera något material eller innehåll från tjänsten för offentliga eller kommersiella syften utan uttryckligt skriftligt medgivande från Healerworker Academy.

(c) Skydd av immateriella rättigheter: Genom att använda tjänsten bekräftar du att allt material och innehåll som tillhandahålls är skyddat enligt upphovsrätt, varumärkesrätt och andra relevanta immateriella rättigheter. Du åtar dig att respektera dessa rättigheter och att inte på något sätt använda materialet på ett sätt som utgör intrång eller missbruk. Varje handling som strider mot dessa rättigheter kan leda till juridiska förföljelser och konsekvenser i enlighet med tillämplig lagstiftning.

(d) Rapportering av missbruk: Om du blir medveten om något obehörigt användande eller missbruk av tjänsten eller något brott mot dessa villkor, åtar du dig att omedelbart rapportera detta till tjänsteleverantören.

(e) Förbud mot vidareförsäljning: Du får inte använda kunskap, information eller material som du har fått genom användning av tjänsten för att skapa och sälja egna produkter eller tjänster som är i direkt konkurrens med eller är avsevärda ersättningar för tjänsteleverantörens erbjudanden.

(f) Delning och kopiering: Delning av innehållet med andra, antingen genom digital kopiering eller fysisk distribution, är strikt förbjuden. Detta gäller även för privat bruk inom företag, skolor eller andra organisationer.

4. UPPHOVSRÄTT OCH INLÄMNING AV MATERIAL​​ ​

(a) Inlämning för certifiering: När du skickar in uppgifter och dokumentation relaterad till healing-sessioner till tjänsten, gör du det enbart för syftet att uppnå certifiering.

(b) Användningsrätt: Genom att skicka in ditt material ger du tjänsteleverantören rätten att använda, lagra och granska materialet för att utvärdera din kompetens och för att utfärda certifiering. Denna rätt innefattar ej tjänsteleverantörens rätt att offentliggöra, sälja eller på annat sätt distribuera ditt material utan ditt uttryckliga medgivande.

(c) Äganderätt: Du behåller äganderätten till ditt inskickade material, men ger tjänsteleverantören en icke-exklusiv rätt att använda materialet i samband med certifieringsprocessen.

(d) Konfidentialitet: Tjänsteleverantören åtar sig att hantera allt inskickat material konfidentiellt och inte att dela informationen med tredje part utanför den nödvändiga granskningen för certifiering, såvida inte annat krävs enligt lag eller med ditt medgivande.

(e) Upphovsrättsligt skydd: Ditt inskickade material är skyddat av upphovsrättslagen och du försäkrar att materialet är ditt eget eller att du har rätt att använda och skicka in det i enlighet med dessa villkor.

(f) Felaktigt innehåll: Om det visar sig att innehållet du skickar in kränker tredje parts upphovsrätt eller på annat sätt är olagligt, är du ensamt ansvarig för sådant brott och de konsekvenser det medför.

5. PERSONLIG OCH TILLÅTEN ANVÄNDNING​​ ​​

(a) Privat och Professionell Användning: Du har rätt att använda kunskaperna och färdigheterna från tjänsten i din egen personliga och professionella utveckling, för att förbättra de tjänster du erbjuder som individuell näringsidkare och för att erbjuda tjänster som kristallhealing inom din affärsverksamhet. Du bör använda tjänsten och dess material i enlighet med de certifieringskrav som tjänsteleverantören har fastställt, vilket säkerställer att du behåller den kvalitetsstandard och de etiska riktlinjer som krävs.

(b) Skydd av Immateriell Egendom: Tjänsteleverantörens undervisningsmaterial, inklusive strategier och metoder, är skyddat och endast för ditt personliga bruk. Du får inte kopiera, distribuera eller på annat sätt göra detta material tillgängligt för undervisningsändamål utan tjänsteleverantörens tillstånd.

(c) Marknadsföringsanvändning: Du får tillämpa de marknadsföringsstrategier och verktyg som tillhandahålls för att främja din egen verksamhet. Det är dock inte tillåtet att kopiera, undervisa i eller sälja dessa strategier och verktyg.

(d) Återanvändning och Undervisning: Du får inte återanvända eller undervisa tjänstens material, eller dela det med andra utan att först erhålla en lämplig licens eller tillstånd från tjänsteleverantören. Du får inte dela, sälja, återförsälja eller på annat sätt distribuera material från tjänsten eller använda det på sätt som ger ekonomisk vinning, inklusive att hålla kurser, seminarier eller annan form av kunskapsöverföring till tredje part utan uttryckligt tillstånd från tjänsteleverantören.

(e) Säkerställande av Enskild Användning: Du är ansvarig för att skydda din åtkomst till tjänsten och säkerställa att ingen annan använder ditt konto eller dina inloggningsuppgifter. Du får inte tillåta andra att använda dina inloggningsuppgifter eller ge dem tillgång till tjänsten genom ditt konto.

6. ANVÄNDARANSVAR OCH SKYLDIGHETER​​ ​​

(a) Respektfullt beteende: Som användare åtar du dig att interagera respektfullt med tjänstens innehåll, andra användare och tjänsteleverantören. Du förbinder dig att inte använda tjänsten på något sätt som kan uppfattas som stötande, trakasserande eller diskriminerande.

(b) Säkerhet och Sekretess: Du är ansvarig för att vidta lämpliga åtgärder för att skydda ditt kontos säkerhet, inklusive att välja starka lösenord och att regelbundet uppdatera dem. Du får inte avslöja dina inloggningsuppgifter till någon tredje part och ska omedelbart rapportera till tjänsteleverantören om du misstänker att ditt konto har komprometterats.

(c) Anmälan av missbruk: Om användaren märker något obehörigt användande av sitt konto eller tjänsten, är det användarens ansvar att omedelbart meddela tjänsteleverantören. Om du upptäcker användning av tjänsten som strider mot dessa användarvillkor eller lagar, åtar du dig att omedelbart rapportera detta till tjänsteleverantören.

(d) Uppdaterad information: Användaren ansvarar för att hålla sin personliga information aktuell och korrekt hos tjänsteleverantören. Det åligger dig att hålla din registrerade information, såsom kontaktuppgifter och betalningsinformation, aktuell och korrekt för att säkerställa effektiv kommunikation och transaktioner.

(e) Följa lagar: Du förbinder dig att använda tjänsten inom ramarna för gällande lagstiftning. Det innebär att du inte får använda tjänsten för olagliga ändamål, inklusive men inte begränsat till upphovsrättsintrång, spridning av skadlig kod eller annan olaglig verksamhet.

7. INTRÅNG & KRÄNKNING AV RÄTTIGHETER​​ ​​​

(a) Konsekvenser av Intrång: Du erkänner och accepterar att varje obehörigt användande av tjänstens material eller innehåll som strider mot dessa användarvillkor eller gällande lagar betraktas som ett intrång i tjänsteleverantörens immateriella rättigheter. Sådana handlingar kan leda till juridiska åtgärder från tjänsteleverantörens sida, inklusive men inte begränsat till civilrättsliga krav på skadestånd och/eller straffrättsliga åtgärder.

(b) Anmälan om Intrång: Om tjänsteleverantören misstänker att ett rättighetsbrott har skett kommer det att följas av en utredning. Om du misstänks för intrång kan tjänsteleverantören vidta åtgärder såsom avstängning av din åtkomst till tjänsten och vidarebefordra information om brottet till berörda myndigheter.

(c) Självhjälp: Vid misstanke om rättighetsbrott förbehåller tjänsteleverantören sig rätten att omedelbart stänga av eller avbryta din tillgång till tjänsten utan föregående meddelande. Ytterligare självhjälpsåtgärder kan inkludera att ta bort eller inaktivera åtkomst till material som misstänks utgöra eller är relaterade till intrånget.

(d) Skyldighet att Samarbete: Du åtar dig att samarbeta fullt ut med tjänsteleverantören och dess representanter i utredningen av misstänkta rättighetsbrott och att tillhandahålla all information som är relevant för utredningen.

(e) Skadeståndsanspråk: Förutom att följa lagar om immateriell egendom, kan överträdelser av tjänstens användarvillkor leda till att tjänsteleverantören framställer skadeståndsanspråk för de skador som rättighetsbrottet har orsakat, inklusive men inte begränsat till förlust av inkomster, goodwill och eventuella juridiska avgifter.

8. TVISTLÖSNING​​ ​​​​

Om en tvist skulle uppstå ur eller i anslutning till dessa användarvillkor, ska parterna först och främst sträva efter att lösa tvisten genom ömsesidig överenskommelse. Parterna åtar sig att engagera sig i förhandlingar i god tro inom en period av skriftlig överenskommen tidsram (exempelvis 30 dagar), för att uppnå en lösning.

Om parterna inte når en överenskommelse inom den fastställda tidsramen, ska tvisten lösas i svensk domstol.

Som konsument har du möjligheten att istället ta tvisten till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för prövning. ARN är en myndighet som erbjuder alternativ tvistlösning, vars rekommendationer normalt följs av parterna. ARN kan kontaktas genom deras webbplats på www.arn.se, via e-post [email protected], eller per post till Box 174, 101 23 Stockholm.

Ingenting i detta avsnitt ska förhindra en part från att vidta tillfälliga rättsåtgärder eller att söka rättelse vid behörig domstol för att skydda sin immateriella egendom eller andra rättigheter.

9. PERSONUPPGIFTER OCH SEKRETESS​​ ​​​​

Vi följer dataskyddsförordningen (”GDPR”). Vi ser det som en självklarhet att varken sälja, handla eller hyra ut dina personliga uppgifter till andra och vi följer givetvis de regler som finns i dataskyddsförordningen.