ETISKA RIKTLINJER FÖR HEALERS

Säkerställ Hög Standard av Healing

Dessa riktlinjer har tagits fram av Healerworker Academy med syftet att erbjuda vägledning och stöd för healers i deras professionella utövning. Vårt mål är att sätta en standard för hur en professionell healer bör agera och interagera med klienter, samt hur de bör ta hand om sig själva i processen.

Genom att följa dessa riktlinjer strävar vi efter att höja kvaliteten och integriteten inom healingyrket. Det är viktigt att komma ihåg att dessa principer inte bara är riktlinjer för professionellt beteende, utan även reflektioner av en djupare etisk och moralisk förpliktelse vi har som healers - att alltid sätta klientens välbefinnande och säkerhet i första hand.

Genom att enas kring dessa etiska riktlinjer kan vi som professionella healers stå starka tillsammans. Detta stärker inte bara vår individuella verksamhet, utan bidrar också till att höja healingyrkets anseende och integritet som helhet.

När vi gemensamt engagerar oss för att följa dessa höga standarder, skapar vi en gemenskap där vi kan känna stolthet och professionalism i vårt arbete. 

Detta engagemang för etik och kvalitet i vår praktik är avgörande för att skydda och tjäna våra klienter på det mest ansvarsfulla och respektfulla sättet.

Som Healerworker rekommenderas följande professionella standard inom yrket:
1. Fokusera på att Bidra till Andras Välbefinnande:
 • Prioritera klientens behov och välbefinnande i varje behandling.
 • Undvik att påtvinga egna övertygelser eller mål på klienten.
 • Lyssna aktivt och visa empati för att förstå klientens unika situation.
2. Undvik Överlägsenhet:
 • Behandla klienter som jämlikar, oavsett deras kunskapsnivå eller erfarenhet av healing.
 • Undvik att använda jargong eller tekniska termer som kan skapa distans eller känslor av underlägsenhet hos klienten.
 • Värdesätt och respektera klientens egen kunskap och erfarenheter.
3. Främja Självständighet:
 • Uppmuntra klienter att ta ansvar för sin egen healing process.
 • Ge verktyg och tekniker som klienten kan använda självständigt.
 • Undvik att skapa ett beroendeförhållande; sträva efter att göra din roll som healer överflödig över tid.
4. Ha Respekt för Individens Resa:
 • Erkänn att varje klient har sin egen unika väg och tidslinje för helande.
 • Visa respekt för klientens val även om de skiljer sig från dina egna övertygelser eller metoder.
 • Var öppen för olika perspektiv och healingmetoder.
5. Utöva Respektfull Kommunikation om Svåra Ämnen:
 • Närma dig känsliga ämnen med försiktighet och respekt för klientens känslomässiga tillstånd.
 • Använd ett språk som är stödjande och icke-dömande.
 • Var beredd att hänvisa klienten till andra professionella resurser om nödvändigt.
6. Sätt Professionella Gränser:
 • Håll professionell distans och undvik att bli för personligt involverad i klientens liv.
 • Vara tydlig med vad som är lämpligt och inte är lämpligt i healer-klient-relationen.
 • Respektera klientens rätt till privatliv och personligt utrymme.
7. Utöva Egen Friskvård:
 • Engagera dig regelbundet i aktiviteter som stödjer din egen fysiska, mentala och emotionella hälsa för att alltid kunna utgå från ditt bästa jag i sättet du hjälper på.
 • Var medveten om tecken på utbrändhet eller utmattning och vidta åtgärder för att förhindra dem.
 • Balansera arbete med vila, återhämtning och personlig utveckling.
8. Utöva Ärlighet och Transparens:
 • Var öppen och ärlig om dina kvalifikationer, erfarenheter och de metoder du använder.
 • Var tydlig med vad klienten kan förvänta sig av behandlingen.
 • Var ärlig med begränsningarna i din kunskap och din förmåga.
9. Balansera Förväntningar:
 • Hantera förväntningar genom att förklara vad healing kan och inte kan göra. Var tydlig med att healing inte är en ersättning för traditionell medicinsk behandling och att det inte ska ses som en metod för att bota eller behandla sjukdomar.
 • Undvik att ge falska hopp eller orealistiska löften.
 • Ge en realistisk bild av healing-processen, inklusive eventuella utmaningar och tidsramar.
10. Överskrid inte Kompetens:
 • Erkänn när klientens behov ligger utanför ditt expertisområde.
 • Var redo att hänvisa klienter till andra specialister när det behövs.
 • Uppdatera kontinuerligt dina kunskaper och färdigheter för att ge bästa möjliga hjälp.
11. Samarbeta med Andra Yrkesverksamma:
 • Bygg ett nätverk av andra hälso- och friskvårdsutövare för att kunna erbjuda en holistisk upplevelse.
 • Var öppen för att diskutera och dela klienters framsteg med andra specialister, med klientens tillstånd.
 • Se värdet i ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt för klientens helhetsmässiga välbefinnande.
12. Samarbeta med Andra Yrkesverksamma:
 • Prioritera regelbunden fortbildning och yrkesmässig utveckling.
 • Håll dig uppdaterad med aktuell forskning och utveckling inom healingområdet.
 • Delta i workshops, kurser och konferenser för att bredda din förståelse och färdigheter.
13. Hantera Personliga Skuggor:
 • Ägna tid åt självreflektion och självanalys för att identifiera och arbeta med dina egna skuggsidor.
 • Använd professionell hjälp eller terapi vid behov för att hantera personliga utmaningar.
 • Först hur dina egna oprocessade känslor eller erfarenheter kan påverka ditt arbete med klienter.
14. Respektera Lagar & Riktlinjer:
 • Var väl insatt i de lagar och etiska riktlinjer som gäller för din praktik.
 • Anpassa din healingverksamhet efter dessa riktlinjer för att säkerställa laglig och etisk integritet.
 • Var transparent med klienter om de juridiska och etiska ramarna för din praktik.
15. Hantera Nödsituationer och Psykisk Hälsa:
 • Var uppmärksam på tecken på allvarlig psykisk ohälsa hos klienter, inklusive självmordstankar, och agera ansvarsfullt och hjälpande.
 • Var redo att hänvisa klienter till professionell psykisk hälsovård eller akuttjänster när det är nödvändigt.
 • Investera gärna i utbildning i Första Hjälpen och ha ett lämpligt första hjälpen-kit tillgängligt i verksamheten för att kunna hantera fysiska nödsituationer effektivt.
16. Upprätthåll Konfidentialitet:
 • Håll all information om klienter strikt konfidentiell, om inte annat är juridiskt krävt.
 • Diskutera endast klientinformation med andra professionella i enlighet med tystnadspliktsavtal.
 • Förvara klientdata på ett säkert sätt och enligt dataskyddslagar.
17. Feedback och Uppföljning:
 • Uppmuntra och värdera feedback från klienter för att ständigt förbättra min praktik.
 • Genomför regelbundna uppföljningar efter sessioner för att säkerställa klientens välbefinnande och tillfredsställelse med behandlingen.
 • Använd feedback för att anpassa och förbättra dina behandlingsmetoder och klientrelationer.
18. Avståndstagande från Sekter och Rasism:
 • Ta tydligt avstånd från alla former av sekterism och undvik metoder eller övertygelser som kan leda till oetiska eller skadliga gruppdynamiker.
 • Främja aktivt en inkluderande och icke-diskriminerande praktik som välkomnar och respekterar människor oavsett ras, etnicitet eller bakgrund.
 • Uppmuntra till kritiskt tänkande och personligt ansvar hos klienter, och undvik att påtvinga dina egna övertygelser eller idéer.

Tillämpning av Principer

Vi uppmanar alla healers att omfamna dessa principer i sitt dagliga arbete, och kontinuerligt sträva efter personlig och professionell utveckling. I en värld som ständigt förändras och utvecklas, är det av största vikt att vi som healers också anpassar oss och växer, både för våra klienters bästa och för vår egen personliga och andliga tillväxt.

Healerworker Academy förbinder sig att stödja healers på deras resa, och vi ser fram emot att tillsammans bygga en starkare, mer kunnig och etiskt grundad healinggemenskap.

Tack för att du engagerar dig i denna viktiga strävan och för ditt engagemang att vara en del av en positiv förändring i världen.

Vårt åtagande som Utbildningscenter inom Healing

Vi är stolta över att erbjuda Skandinaviens ledande och mest kvalitetssäkrade kristallhealing-utbildningar, internationellt certifierade av IPHM och godkända av Svenska Friskvårdsförbundet. Våra utbildningar är alltså ackrediterade och granskade av två olika tredjeparts förbund och håller därför en väldigt hög standard.

Vi är också godkända av ASI “International Association for Spiritual Integrity” vilket betyder att vi har uppfyllt och åtagit oss att agera på ett etiskt sätt, vara medvetna om andras rättigheter och värdighet, samt arbeta för att främja en trygg och respektful miljö för alla som tillhör eller kommer i kontakt med vår verksamhet.

Godkännande av dessa organisationer visar att både jag och Healerworker Academy är engagerade i att skapa en ansvarsfull och kompetent spirituell verksamhet.

Min Personliga Önskan

Min önskan är att vara en förebild och bidra till att höja standarden inom healingbranschen för att skapa ett mer respekterat yrke.

Genom att hålla en hög standard på mina utbildningar och personligen engagera mig i att vara informerad och uppdaterad om professionella krav och standarder inom healingyrket, säkerställer jag att de healers som utbildar sig hos mig, får den kunskap och kompetens som behövs för att bedriva sitt arbete på ett etiskt, ansvarsfullt och professionellt sätt.

Som grundare och ledare för Healerworker Academy är mitt åtagande inte bara att följa dessa standarder, utan också att aktivt bidra till att definiera och höja ribban för yrkesutövning inom healing så att våra utbildningar och certifierade elever alltid speglar de högsta professionella kraven och utvecklingarna inom branschen.

Hos Healerworker Academy blir du inte bara en healer - du blir en healerworker, förberedd för att framgångsrikt dela dina unika gåvor med världen och skapa en blomstrande healing verksamhet.

Tillsammans kan vi uppnå en högre standard inom healing och främja välbefinnande och helande för dem vi tjänar.

Kram Angelica